Wilo-Economy MHIE


Wilo-Economy MHIE 205N-2G (3~380/400/440 V, FKM)
Art no. 4148407